Vilket stöd finns det?

Det är förskolechef och rektor som bedömer barnets och elevens behov av stöd. Stödet utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

 

Förskola

Det är förskolechef som bedömer barnets behov av särskilda stödinsatser. Det särskilda stödet utformas efter varje barns behov och förutsättningar. Det innebär att det finns flera varianter av särskilt stöd.

Grundskola och gymnasieskola

Det särskilda stödet utformas efter varje elevs behov och förutsättningar. Det finns flera olika varianter av insatser. Det är ansvarig rektor som bedömer när en elev behöver särskilda stödinsatser.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats