Start / Förskola och skola / Mobbning, trygghet, säkerhet

Mobbning, trygghet, säkerhet

Förskolan och skolan ska vara en trygg plats för alla som vistas där. Vallentuna kommun arbetar kontinuerligt med att säkerställa tryggheten för barn och unga. Vi jobbar både förebyggande och genom att ingripa när något händer. Skolans arbete för likabehandling handlar om att alla elever ska få vara sig själva och bli behandlade med respekt.

På varje förskola och skola finns riktlinjer för hur vi jobbar med att förhindra mobbning och kränkande behandling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats