Säkerhet

Det är förskolechef och rektor som ansvarar för att det finns rutiner vid skolresor och utflykter. De har även ansvar för att rutinerna följs upp och att personal, vårdnadshavare, barn/elever känner till dem.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats