Start / Förskola och skola / Elevhälsa / Information till dig som arbetar i Vallentuna

Information till dig som arbetar i Vallentuna

Den centrala elevhälsan

Den centrala elevhälsans team består av skolpsykologer, specialpedagoger, tal- och språkpedagog och sjukgymnast.

Vårt uppdrag är att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola i arbetet med barn och ungdomars hälsa och lärande. Vi erbjuder förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande insatser på individ, grupp och organisationsnivå. Elevhälsans team samarbetar med förskola och skola.

Till oss kan du vända dig om du har funderingar eller frågor som rör barn och ungdomar i förskola och skola.

Självservice

Här finns de blanketter du behöver för att ansöka om stöd hos Elevhälsan.

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats