Utflykter

Förskolor och skolor har ibland utflykter i samband med idrottsdagar, studiebesök, kulturbesök eller liknande. Utflykterna är en del av undervisningen. Förskolan och skolan har i samband med utflykten ansvaret för barnen under hela aktiviteten. Varje förskola och skola har sina rutiner för det ansvaret.

Utflykterna kan ibland vara förenade med en kostnad. Avgifter för aktiviteter i skolan är bestämda i skollagen. 

Självservice

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om avgifter i skolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats