Val av skola

I Vallentuna kommun har du valfrihet att välja den verksamhet som passar bäst för ditt barn. Vi har en helhetssyn på lärande och utveckling och arbetar för att våra barn och ungdomar ska nå goda resultat och trivas i sin skolmiljö.

Skolval till förskoleklass eller årskurs 7

Du som har barn som ska börja förskoleklass eller börja årskurs 7 och idag går på en skola F-6, kommer att få en informationsfolder i början på året. Om ditt barn redan går på en skola med årskurser till och med årskurs 9 behöver du inte välja skola.

Skolvalet pågår mellan den 5 januari och den 9 februari 2024.

  • Informationsfolder om skolvalet skickas till berörda vårdnadshavare i början på året.
  • Respektive skola har ett informationsmöte. Se mer information nedan.
  • För att delta i skolvalet behöver du en e-legitimation. Barnets vårdnadshavare gör valet.
  • I samband med skolvalet garanterar kommunen en skolplats åt ditt barn i Vallentuna kommun. 
  • Definitivt besked om vilken skola ditt barn har fått plats på får du den 8 mars, kl. 19.00.
  • Om du vill ha fritidsplats för ditt barn ansöker du om det efter att du fått besked om vilken skola barnet får börja på.

Välkommen till skolvalet 2024

Frågor och svar- Skolvalet

När är det skolval?

Skolvalet pågår mellan den 5 januari och 9 februari 2024.

Hur gör jag skolval för mitt barn?

För att välja skola loggar du som vårdnadshavare in i Mitt Skolval längre ner på denna sida. Du gör valet under perioden 5 januari - 9 februari 2024. I Mitt Skolval gör du tre val av skolor till förskoleklass eller åk 7 under valperioden. Alla vårdnadshavare skall göra tre aktiva skolval, första-, andra- och tredjehandsval för att skolvalet ska vara giltigt.

Skolval till förskoleklass

I början av det år ditt barn fyller 6 år får du en inbjudan per post om att välja skola. För att välja skola loggar du in i Mitt Skolval längre ner på denna sida. I skolvalet gör du som vårdnadshavare tre rangordnade val fritt bland aktuella skolor.

För att ditt val av skola ska vara korrekt, måste barnets vårdnadshavare välja. Finns det fler än en vårdnadshavare gör den ena vårdnadshavaren valet på webbplatsen och godkänner samtidigt valet. Den andra vårdnadshavaren tar sedan ställning till valet på Mitt Skolval. 

Om barnets vårdnadshavare inte är överens om valet av skola, ses valet som ett ogiltigt val och kommunen kommer att placera eleven vid en kommunal skola som kan erbjudan plats nära adressen där barnet är folkbokförd.

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn går på en skola som har årskurser till och med årskurs 6 får du en inbjudan till skolval i början av det år som ditt barn ska börja årskurs 7.

I skolvalet gör du som vårdnadshavare tre rangordnade val fritt bland aktuella skolor.

Om ditt barn redan går på en skola med årskurser till och med årskurs 9 behöver du inte välja skola. 

Vad händer om jag inte väljer skola?

Om du inte väljer skola betraktas det som ett ogiltigt val och kommunen kommer då att placera eleven vid en kommunal skola nära hemmet som kan erbjuda plats. Flera skolor kan ligga nära hemmet.

Vad händer om mitt barn inte får plats på någon av de skolor jag valt?

Om du inte får ditt förstahandsval går ansökan över till ditt andrahandsval. Kan inte skolan som är ditt andrahandsval erbjuda plats blir det skolan du sökt i tredje hand. Om du inte blir erbjuden plats på någon av de tre skolor du sökt blir ditt barn placerat på en kommunal skola som har ledig plats nära hemmet. Flera skolor kan ligga nära hemmet.

När är det informationsmöten inför skolvalet 2024?

För att skapa er en bättre bild av respektive skola finns möjligheten att delta i skolornas informationsmöten. Ni får under dessa informationsmöten en presentation av skolan och ni har möjlighet att ställa frågor till rektor och personal. Nedan ser ni datum och tid för skolornas informationsmöten.

Bällstabergsskolan 
Onsdag den 31 januari kl. 18.00 - 19.30 (Förskoleklass)
Onsdag den 7 februari kl. 18.00 - 19.30 (Informationsmöte åk 7)

För mer information om Bällstabergsskolan:
Besök Bällstabergsskolans hemsida

Gustav Vasaskolan 
Torsdag den 25 januari kl. 18.00 – 19.00 (Förskoleklass)

För mer information om Gustav Vasaskolan:
Besök Gustav Vasaskolans hemsida

Hagaskolan 
Tisdag den 30 januari kl. 18.00 – 19.15 (Förskoleklass)
Torsdag den 1 februari kl. 18.00 – 19.15 (Informationsmöte åk 7)

För mer information om Hagaskolan:
Besök Hagaskolans hemsida

Lovisedalsskolan 
Onsdag den 17 januari kl. 17.30 – 19.00 (Förskoleklass)
Onsdag den 24 januari kl. 17.30 - 19.00 (Öppet hus)

För mer information om Lovisedalsskolan:
Besök Lovisedalsskolans hemsida

Rosendalsskolan södra 
Onsdag den 17 januari kl. 18.00 – 19.15 (Förskoleklass)

För mer information om Rosendalsskolan:
Besök Rosendalsskolans hemsida

Karbyskolan 
Torsdag den 25 januari kl. 18.00 - 19.00 (Förskoleklass), kl. 17.30 - 19.00 (Öppet hus)

För mer information om Karbyskolan:
Besök Karbyskolans hemsida

Karlslundsskolan
Torsdag den 18 januari kl. 18.00 – 19.00 (Förskoleklass), kl. 19.00 – 20.00 (Informationsmöte åk 7)

För mer information om Karlslundsskolan:
Besök Karlslundsskolans hemsida

Kårsta skola 
Onsdag den 31 januari kl. 18.00 – 18.30 (Förskoleklass), kl. 18.00 – 19.00 (Öppet hus)

För mer information om Kårsta skola:
Besök Kårsta skolas hemsida

Vittra Vallentuna 
Måndag den 22 januari kl. 18.00 - 19.00 (Öppet hus)

För mer information om Vittra Vallentuna:

Vittra Vallentunas hemsida

VIMS- Vallentuna Internationella Montessoriskola

Lördag den 20 januari kl 10.00-14.00 (Öppet hus)  

Vallentuna Internationella Montessoriskolas hemsida

Vallentuna Friskola
Tisdag den 16 januari kl. 18.00 - 19.00 (Öppet hus)

För mer information om Vallentuna Friskola:

Vallentuna Friskolas hemsida

Ansökan till fristående skola

De fristående skolorna har egna antagningsregler, som är godkända av Skolverket. Vill du söka till en friskola inom kommunen ansöker du direkt till friskolan. Det är den mottagande skolan som beslutar om ditt barn kan erbjudas en plats. När du har en garanterad plats ansöker du till skolan genom att logga in på Mitt Skolval. Kan inte skolan garantera en plats ansöker du i stället till tre av våra kommunala skolor.

Hur gör jag om jag är nyinflyttad och ska göra skolval för mitt barn?

För att kunna delta i det obligatoriska skolvalet måste ni vara folkbokförda i Vallentuna kommun senast 9 februari 2024.

När du väljer att tacka ja eller tacka nej till plats på en fristående skola

Att tacka ja:

Logga in på Mitt Skolval.

Vid platserbjudande från den fristående skolan, tackar vårdnadshavare JA och barnet placeras på den fristående skolan.

Ångrar vårdnadshavare sig i detta skede måste de vänta tills skolåret börjar för att kunna byta skola, och sedan kan de erbjudas en plats på en annan skola baserat på tillgänglig kapacitet.

Att tacka nej:

Logga in på Mitt Skolval.

Om vårdnadshavare tidigare har angett en fristående skola som förstahandsval i sin ansökan, och sedan får ett platserbjudande från den fristående skolan, kan vårdnadshavare välja att tacka NEJ. I så fall kommer barnet inte att placeras på den fristående skolan

Vårnadshavare gör ett nytt val till tre kommunala skolor (systemet kräver tre val). Den fristående skolan de tidigare tackat nej till får inte vara ett av alternativen. Ångrar vårdnadshavare sig sedan när skolvalet är stängt, får man kontakta den fristående skolan och återställa sig i kö.

Söka skola utanför Vallentuna

Du kan välja att söka till en kommunal skola eller friskola utanför kommunen. Det är den mottagande skolan som beslutar om ditt barn kan erbjudas en plats. När du har en garanterad plats ansöker du till skolan genom att logga in på Mitt Skolval. Inloggad väljer du att "Avstå skolplacering" och "Annan skola". Kan inte skolan garantera en plats ansöker du i stället till tre av våra kommunala skolor.

När får jag besked om skolplats för mitt barn?

Du får besked om vilken skola ditt barn har fått plats på senast den 8 mars 2024 via e-post. Beskedet ser du också också inloggad på Mitt Skolval. Under våren kommer du att få mer information från den skola ditt barn har fått plats på och det är då du ansöker om fritids.

Välj skola

Mitt Skolval loggar du in för att göra det obligatoriska skolvalet för förskoleklass och årskurs 7. För att logga in behöver du en e-legitimation. Skolvalet görs den 5 januari och 9 februari 2024.

Skolvalsportalen loggar du in för att ansöka om skolbyte eller som nyinflyttad. För att logga in behöver du en e-legitimation.

Skolkommunen Vallentuna

I alla Vallentunas skolor gör vi olika satsningar som bidrar till att elever mår bra och uppnår kunskapsresultaten. Här har vi samlat fördelarna med att gå på någon av kommunens skolor.

Att gå i skolan i Vallentuna

Tjej balanserar på stock
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats