Val av skola

I Vallentuna kommun har du valfrihet att välja den verksamhet som passar bäst för ditt barn. Vi har en helhetssyn på lärande och utveckling och arbetar för att våra barn och ungdomar ska nå goda resultat och trivas i sin skolmiljö.

Skolval till förskoleklass eller årskurs 7

Du som har barn som ska börja förskoleklass eller börja årskurs 7 och idag går på en skola F-6, kommer i början på januari 2023 att få en inbjudan till obligatoriskt skolval. Om ditt barn redan går på en skola med årskurser till och med årskurs 9 behöver du inte välja skola.

Skolvalet pågår mellan den 5 januari och den 10 februari 2023.

 • Information och inbjudan till skolvalet skickas till berörda vårdnadshavare i december 2022.
 • Respektive skola har ett informationsmöte. Se mer information nedan.
 • För att delta i skolvalet behöver du en e-legitimation. Barnets vårdnadshavare gör valet.
 • I samband med skolvalet garanterar kommunen en skolplats åt ditt barn i Vallentuna kommun. 
 • Definitivt besked om vilken skola ditt barn har fått plats på får du den 10 mars 2023.
 • Om du vill ha fritidsplats för ditt barn ansöker du om det i samband med skolvalet.

Välkommen till skolvalet 2023/2024

Frågor och svar- Skolvalet

När är det skolval?

Skolvalet pågår mellan den 5 januari och 10 februari 2023.

Hur gör jag skolval för mitt barn?

För att välja skola loggar du som vårdnadshavare in i Skolvalsportalen längre ner på denna sida. Du gör valet under perioden 5 januari - 10 februari 2023. I skolvalsportalen gör du tre val av skolor till förskoleklass eller åk 7 under valperioden och du ansöker om fritidshemsplats vid behov. Alla vårdnadshavare skall göra tre aktiva skolval, första-, andra- och tredjehandsval för att skolvalet ska vara giltigt.

Skolval till förskoleklass

I början av det år ditt barn fyller 6 år får du en inbjudan per post om att välja skola. För att välja skola loggar du in i Skolvalsportalen längre ner på denna sida. I skolvalet gör du som vårdnadshavare tre rangordnade val fritt bland aktuella skolor.

För att ditt val av skola ska vara korrekt, måste barnets vårdnadshavare välja. Finns det fler än en vårdnadshavare gör den ena vårdnadshavaren valet på webbplatsen och godkänner samtidigt valet. Den andra vårdnadshavaren tar sedan ställning till valet på webbplatsen.

Om barnets vårdnadshavare inte är överens om valet av skola, ses valet som ett ogiltigt val och kommunen kommer att placera eleven vid en kommunal skola som kan erbjudan plats nära adressen där barnet är folkbokförd.

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn går på en skola som har årskurser till och med årskurs 6 får du en inbjudan till skolval i början av det år som ditt barn ska börja årskurs 7.

I skolvalet gör du som vårdnadshavare tre rangordnade val fritt bland aktuella skolor.

Om ditt barn redan går på en skola med årskurser till och med årskurs 9 behöver du inte välja skola. 

Vad händer om jag inte väljer skola?

Om du inte väljer skola betraktas det som ett ogiltigt val och kommunen kommer då att placera eleven vid en kommunal skola nära hemmet som kan erbjuda plats. Flera skolor kan ligga nära hemmet.

Vad händer om mitt barn inte får plats på någon av de skolor jag valt?

Om du inte får ditt förstahandsval går ansökan över till ditt andrahandsval. Kan inte skolan som är ditt andrahandsval erbjuda plats blir det skolan du sökt i tredje hand. Om du inte blir erbjuden plats på någon av de tre skolor du sökt blir ditt barn placerat på en kommunal skola som har ledig plats nära hemmet. Flera skolor kan ligga nära hemmet.

När är det informationsmöten inför skolvalet 2023/2024?

För att skapa er en bättre bild av respektive skola finns möjligheten att delta i skolornas informationsmöten. Ni får under dessa informationsmöten en presentation av skolan och ni har möjlighet att ställa frågor till rektor och personal. Nedan ser ni datum och tid för skolornas informationsmöten.

Bällstabergsskolan 
Onsdag den 18 januar kl. 18:00-19:30 (Förskoleklass)

Gustav Vasaskolan 
Onsdag den 25 januari kl.18.00 (Förskoleklass)

Hagaskolan 
Onsdag den 25 januari kl.18.00-19.30 (Förskoleklass)

Lovisedalsskolan 
Måndag den 16 januari kl. 18:00-19:30 (Förskoleklass)

Rosendalsskolan södra 
Tisdag den 10 januari kl. 17.30-18.30 (Förskoleklass)

Karbyskolan 
Torsdag 19 januari kl. 18:00 (Förskoleklass)

Karlslundsskolan
Torsdag 19 januari kl. 18:00-19.00 (Förskoleklass)

Kårsta skola 
Onsdag den 18 januari kl. 18.00 (Förskoleklass)

Vittra skola 
Måndag den 23 januari kl. 18.00 (Förskoleklass och åk 7)

VIMS- Vallentuna Internationella Montessoriskola
Lördag den 21 januari kl. 11-14 (Förskoleklass och åk 7)

Vallentuna Friskola
Tisdag den 17 januari kl. 18-19 (Förskoleklass och åk 7)

Ansökan till fristående skola

De fristående skolorna har egna antagningsregler, som är godkända av Skolverket. Vill du söka till en friskola inom kommunen ansöker du direkt till friskolan. För att välja skola loggar du in i Skolvalsportalen längre ner på denna sida. Detta innebär inte att ditt barn får en plats på sökt skola utan du måste själv ansöka till friskolan. Det är den mottagande skolan som beslutar om ditt barn kan erbjudas en plats.

I skolvalet skall du göra tre rangordnade val av skola. Du rekommenderas även att välja minst en kommunal skola för att säkerställa att ett val har gjorts om barnet inte blir erbjuden plats på önskad friskola.

För att välja en skola loggar du in i Skolvalsportalen längre ner på denna sida och gör ditt val under skolvalsperioden.

Hur gör jag om jag är nyinflyttad och ska göra skolval för mitt barn?

Har du skrivit på kontrakt på bostad i Vallentuna, är väg att flytta till Vallentuna och har ett barn som ska börja i förskoleklass till hösten, kontakta kontaktcenter för att få mer information. Du hittar kontaktuppgifter till kontaktcenter i sidfoten, längst ner på sidan.

Söka skola utanför Vallentuna

Du kan välja att söka till en kommunal skola eller friskola utanför kommunen. Väljer du att söka en skola utanför kommunen måste du även göra ditt val i Skolvalsportalen. För att välja skola loggar du in i Skolvalsportalen längre ner på denna sida. Detta innebär inte att ditt barn får en plats på sökt skola utan du måste själv ansöka till skolan. Det är den mottagande skolan som beslutar om ditt barn kan erbjudas en plats.

I skolvalet skall du göra tre rangordnade val av skola. Du rekommenderas även att välja minst en kommunal skola för att säkerställa att ett val har gjorts om barnet inte blir erbjuden plats på önskad skola utanför kommunen.

När får jag besked om skolplats för mitt barn?

Du får besked om vilken skola ditt barn har fått plats på senast den 10 mars 2023 via e-post. Beskedet ser du också på www.vallentuna.se/skolval.
Under våren kommer du att få mer information från den skola ditt barn har fått plats på.

Övriga frågor och svar- Val av skola

Ansök om skolplats vid flytt till kommunen

Om du är på väg att flytta till Vallentuna måste du först ansöka om ett konto till skolvalsportalen. När du har fått det kan du ansöka om skolplats. Du ansöker om ett konto genom att klicka på länken Skolvalsportalen längre ner på denna sida.

Ansök om byte av skola inom kommunen eller till skola utanför kommunen

Om du vill byta skola inom Vallentuna kommun eller till en skola utanför kommunen gör du det via webbplatsen Skolvalssidan.

Vad är skolvalsportalen och vad kan jag göra där?

På Skolvalsportalen väljer du skola till ditt barn som ska börja förskoleklass eller åk 7. Detta skolval görs under skolvalsperioden. På skolvalsportalen kan du även:

 • Ansöka om byte av skola och fritidshem inom och utanför kommunen
 • Ansöka om skol- och fritidshemsplats vid flytt till Vallentuna
 • Säga upp skol- och fritidshemsplats vid flytt från Vallentuna
 • Ansöka om förskoleplats
 • Ansöka om fritidshemsplats
 • Ändra schema och säga upp förskole- och fritidshemsplats
 • Ändra kontaktuppgifter och inkomst

Skolkommunen Vallentuna

I alla Vallentunas skolor gör vi olika satsningar som bidrar till att elever mår bra och uppnår kunskapsresultaten. Här har vi samlat fördelarna med att gå på någon av kommunens skolor.

Att gå i skolan i Vallentuna

Tjej balanserar på stock

Välj skola

Här kan du ansöka om skolplats samt göra ändringar. För att logga in behöver du en e-legitimation. Skolvalet görs den 5 januari- 10 februari 2023.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats