Val av skola

I Vallentuna kommun har du valfrihet att välja den verksamhet som passar bäst för ditt barn. Vi har en helhetssyn på lärande och utveckling och arbetar för att våra barn och ungdomar ska nå goda resultat och trivas i sin skolmiljö.

Skolval till förskoleklass eller årskurs 7

Du som har barn som ska börja förskoleklass eller börja årskurs 7 och idag går på en skola F-6, kommer i början på januari 2022 att få en inbjudan till obligatoriskt skolval. Om ditt barn redan går på en skola med årskurser till och med årskurs 9 behöver du inte välja skola.

Skolvalet pågår mellan den 7 januari och den 11 februari 2022.

 • Information och inbjudan till skolvalet skickas till berörda vårdnadshavare i början av januari 2022.
 • Respektive skola har ett digitalt informationsmöte. Se mer information nedan.
 • För att delta i skolvalet behöver du en e-legitimation. Barnets vårdnadshavare gör valet.
 • I samband med skolvalet garanterar kommunen en skolplats åt ditt barn. Vilken den reserverade skolplatsen är, ser du när du loggar in i skolvalsportalen.
 • Definitivt besked om vilken skola ditt barn har fått plats på får du senast den 11 mars 2022.
 • Om du vill ha fritidsplats för ditt barn ansöker du om det i samband med skolvalet.

Välkommen till skolvalet 2022/2023

Frågor och svar- Skolvalet

När är det skolval?

Skolvalet pågår mellan den 7 januari och 11 februari 2022.

Hur gör jag skolval för mitt barn?

För att välja skola loggar du som vårdnadshavare in i Skolvalsportalen längre ner på denna sida. Du gör valet under perioden 7 januari- 11 februari 2022. I skolvalsportalen gör du val av skola till förskoleklass eller åk 7 under valperioden och du ansöker om fritidshemsplats vid behov.

Skolval till förskoleklass

I början av det år ditt barn fyller 6 år får du en inbjudan per post om att välja skola. Du väljer fritt bland aktuella skolor under förutsättning att det finns plats. Ditt barn är alltid garanterad en plats i en kommunal grundskola. För att välja skola loggar du in i Skolvalsportalen längre ner på denna sida. Tjänsten är öppen under en månad i början av året.

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn går på en skola som har årskurser till och med årskurs 6 får du en inbjudan till skolval i början av det år som ditt barn ska börja årskurs 7.

Om ditt barn redan går på en skola med årskurser till och med årskurs 9 behöver du inte välja skola.

När är det informationsmöten inför skolvalet 2022/2023?

På grund av rådande pandemi kommer vi enbart erbjuda digitala informationsmöten via länk. Se tider och datum för informationsmötena nedan. Har ni inte möjlighet att delta på informationsmötet går det bra att boka ett separat digitalt möte med den skola ni vill veta mer om. Vill ni boka in ett separat möte eller om ni har andra eventuella frågor är ni välkomna att kontakta den skola ni önskar få mer information om. Länkar till de digitala mötena hittar ni nedan genom att klicka på respektive skolas namn i listan nedan.

Anmäl er gärna till informationsmötena genom att skicka ett mail till skolans e-postadress.

Bällstabergsskolan Förskoleklass- onsdag 19 januari kl: 18.00-19.30
Bällstabergsskolan åk 7- Onsdag 26 januari kl: 18.00-19.30
Anmälan: ballstabergsskolan@vallentuna.se

Gustav Vasaskolan Förskoleklass- Tisdag 25 januari kl: 18.00-19.00
Anmälan: gustavvasaskolan@vallentuna.se

Hagaskolan Förskoleklass- Tisdag 18 januari kl:17.30-18.15
Hagaskolan åk 7- Tisdag 18 januari kl:18.15-19.30
Anmälan: hagaskolan@vallentuna.se

Lovisedalsskolan Förskoleklass och åk 7- Måndag 17 januari Kl. 18.00–19.30
Anmälan: lovisedalsskolan@vallentuna.se

Rosendalsskolan södra- Tisdag den 11 januari kl. 17.30-19.00

Karbyskolan Förskoleklass- Tisdag den 18 januari kl: 18:00-19:00
Anmälan: karbyskolan@vallentuna.se

Karlslundsskolan Förskoleklass- Torsdag den 20 januari kl: 18.00-19.00
Karlslundskolan åk 7- Torsdag 20 jan kl: 19.00-20.00
Anmälan: karlslundsskolan@vallentuna.se

Kårsta skola Förskoleklass- Tisdag den 18 januari kl: 18.00-19.00
Anmälan: karstaskolan@vallentuna.se

Vittra- Måndag 24 januari kl:18.00–19.30
Anmälan: vallentuna@vittra.se

VIMS- Erbjuder fysiska möten i mindre grupper. (Max tre familjer per grupp) Lördag 15 januari kl: 10.00-14.00. Digitalt informationsmöte kl:12-13 vi länk.
Anmälan: rektor@vallentunamontessori.se

Vallentuna Fri (Kommer länk inom kort)- Torsdag 27 januari kl: 18.00-19.30
Anmälan: antagning@vallentunafriskola.se

 

Ansökan till fristående skola

De fristående skolorna har egna antagningsregler, som är godkända av Skolverket. Vill du söka till en friskola inom kommunen ansöker du direkt till friskolan. Ni väljer även en kommunal skola för att säkerställa att ditt barn får plats på önskad kommunal skola om barnet inte blir erbjuden plats på önskad friskola. För att välja en kommunal skola loggar du in i Skolvalsportalen längre ner på denna sida och gör sitt val under skolvalsperioden.

Nyinflyttad

Har du skrivit på kontrakt på bostad i Vallentuna, är väg att flytta till Vallentuna och har ett barn som ska börja i förskoleklass till hösten, kontakta kontaktcenter för att bli tillagd på aktuellt skolval och för att få mer information.

Söka skola utanför Vallentuna

Du kan välja att söka till en kommunal skola eller friskola utanför kommunen. Väljer du att söka en skola utanför kommunen måste du även göra ditt val i Skolvalsportalen. För att välja skola loggar du in i Skolvalsportalen längre ner på denna sida. Detta innebär inte att ditt barn får en plats på sökt skola utan du måste själv ansöka till friskolan eller den andra kommunen. Det är den mottagande skolan som beslutar om ditt barn kan erbjudas en plats.

Övriga frågor och svar- Val av skola

Ansök om skolplats vid flytt till kommunen

Om du är på väg att flytta till Vallentuna måste du först ansöka om ett konto till skolvalsportalen. När du har fått det kan du ansöka om skolplats. Du ansöker om ett konto genom att klicka på länken Skolvalsportalen längre ner på denna sida.

Ansök om byte av skola inom kommunen eller till skola utanför kommunen

Om du vill byta skola inom Vallentuna kommun eller till en skola utanför kommunen gör du det via webbplatsen Skolvalssidan.

Vad är skolvalsportalen och vad kan jag göra där?

På Skolvalsportalen väljer du skola till ditt barn som ska börja förskoleklass eller åk 7. Detta skolval görs under skolvalsperioden. På skolvalsportalen kan du även:

 • Ansöka om byte av skola och fritidshem inom och utanför kommunen
 • Ansöka om skol- och fritidshemsplats vid flytt till Vallentuna
 • Säga upp skol- och fritidshemsplats vid flytt från Vallentuna
 • Ansöka om förskoleplats
 • Ansöka om fritidshemsplats
 • Ändra schema och säga upp förskole- och fritidshemsplats
 • Ändra kontaktuppgifter och inkomst

Självservice

Här kan du ansöka om skolplats samt göra ändringar. För att logga in behöver du en e-legitimation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats