Val av skola

I Vallentuna kommun har du valfrihet att välja den verksamhet som passar bäst för ditt barn. Vi har en helhetssyn på lärande och utveckling och arbetar för att våra barn och ungdomar ska nå goda resultat och trivas i sin skolmiljö.

Ansök om skolplats vid flytt till kommunen

Om du är på väg att flytta till Vallentuna måste du först ansöka om ett konto. När du har fått det kan du ansöka om skolplats. 

Ansök om byte av skola inom kommunen eller till skola utanför kommunen

Om du vill byta skola inom Vallentuna kommun eller till en skola utanför kommunen gör du det via webbplatsen Skolvalssidan. 

Skolval till förskoleklass

I början av det år ditt barn fyller 6 år får du en inbjudan per post om att välja skola. Du väljer fritt bland aktuella skolor under förutsättning att det finns plats. Ditt barn är alltid garanterad en plats i en kommunal grundskola. För att välja skola loggar du in på webbplatsen Skolvalssidan. Tjänsten är öppen under en månad i början av året.

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn går på en skola som har årskurser till och med årskurs 6 får du en inbjudan till skolval i början av det år som ditt barn ska börja årskurs 7.

Om ditt barn redan går på en skola med årskurser till och med årskurs 9 behöver du inte välja skola.

Välkommen till skolvalet 2021/2022

Självservice

Här kan du ansöka om skolplats samt göra ändringar. För att logga in behöver du en e-legitimation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats