Start / Förskola och skola / Särskola

Särskola

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är skolformer som är anpassade för de elever som bedöms inte kunna nå grundskolans respektive gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (minst lindrig mental retardation/psykisk utvecklingsstörning).

Oj vad snabb du är...

Du fyllde i all information så snabbt så vi tvivlar nästan på om du är mänsklig! Ta ett andetag, vänta 10 sekunder och prova igen

Ditt meddelande har nu skickats