Start / Förskola och skola / Särskola

Särskola

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är skolformer som är anpassade för de elever som bedöms inte kunna nå grundskolans respektive gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (minst lindrig mental retardation/psykisk utvecklingsstörning).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats