Försäkringar

Vallentuna kommun har försäkringar som omfattar dig som är inskriven kommunal verksamhet, eller som kan gälla om kommunen är ansvarig för skada på dig eller din egendom. Via länkarna längst ned på sidan hittar du mer information om försäkringsskyddet och hur du gör skadeanmälan.

Olycksfallsförsäkring

Vallentuna kommuns kollektiva olycksfallsförsäkring gäller för skolelever, förskolebarn, ungdomar och andra personer som är inskrivna i verksamhet eller erhåller omsorg i kommunens regi. Detta gäller även där kommunen lämnar bidrag till verksamheten, exempelvis friskolor.

Personer som skadas till följd av olycksfall kan få ersättning från försäkringen. För vissa grupper gäller försäkringen dygnet runt, även under fritid och lov. För andra grupper gäller försäkringen endast då personen deltar i verksamhet. Vid anmälan av skada görs en prövning om du eller den skadade kan få ersättning samt hur stor ersättningen blir.

Patientskadeförsäkring

Försäkringen betalar ersättning enligt Patientskadelagen till patient/brukare som skadas i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi. Exempel på skadehändelser som omfattas är felbehandling, diagnosskada, behandlingsskada, läkemedelsskada.

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller skolbarn vid skolresa och för kommunanställda vid tjänsteresa.

Ansvarsförsäkring och skadeståndskrav

Om du eller din egendom drabbas av en skada ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag. Anser du att kommunen är ansvarig kan du i vissa fall ha rätt till ersättning via kommunens ansvarförsäkring. Här hittar du mer information om vad som gäller för skadeståndskrav

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats