Försäkringar

Vallentuna kommuns försäkringsskydd omfattar olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring som hanteras av SRF (Stockholmsregionens Försäkring AB) och ERV Försäkringsaktiebolag.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller framförallt för skolbarn och förskolebarn under skoltid/verksamhetstider, men även för vissa andra grupper, bland annat vissa personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Tjänstereseförsäkring

Gäller för för skolbarn vid skolresa och för kommunanställda vid tjänsteresa.

Skadeståndskrav

Om du eller din egendom drabbas av en skada ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag. Anser du att kommunen är ansvarig kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats