Starta enskild verksamhet

Du som vill starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg måste ansöka om tillstånd hos barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun. I ansökan ska du beskriva hur verksamheten ska organiseras så att kraven i skollagen och läroplanen kommer att uppfyllas.

För start av fristående förskola behövs en lokal med godkänt bygglov för ändamålet, och du som vill starta pedagogisk omsorg behöver få ditt hem godkänt ur ett barn- och brandsäkerhetsperspektiv.

Självservice

Här hittar du blanketter för att starta en fristående förskola eller pedagogisk verksamhet. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats