Så bra är vi!

Kunskapsresultaten ökar och våra resultat ligger högre än någonsin!

Vallentuna Skolkommun gör många insatser som utvecklar barnens kreativitet ochskapar möjligheter till fysisk aktivitet varje dag. Dessa insatser sammanfattas under "Strategi för mer rörelse och kultur" och ger resultat.

Skolorna arbetar systematiskt för att följa upp undervisningen och ständigt förbättra förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Vi ser att trygghet och studiero, fokus på resultat samt personalens kompetens och behörighet är nycklar till en skola med hög kvalitet.

De senaste fem åren har kunskapsresultaten ökat på en mängd olika plan i Vallentunas kommunala skolor. Våra kunskapsresultat för 2023 är fortsatt höga och våra prestationer överträffar de på riksnivå.

Våra elever och vår personal trivs och är trygga

Resultaten från den årliga enkäten Våga Visa, visar fortsatt hög trygghet i skola och eleverna svarar att de trivs. Upplevelse av studiero ökar och är ett viktigt fokusområde för samtliga skolor i kommunen.

Alla våra tillsvidareanställda, från barnskötare till lärare, är utbildade för sitt uppdrag – detta för att ge alla våra barn och elever de bästa förutsättningarna för lärande. Låg personalomsättning och goda resultat i medarbetarenkäter visar att personalen trivs.

Våra medarbetarenkäter visar att personal inom förskola och skola får höga siffror i påstående som "mitt arbete engagerar mig", "jag upplever att mitt arbete är meningsfullt" och "jag lär mig nytt och utvecklas dagligen".

Vi arbetar tillsammans- Det ger resultat!

Hälsosam kost, rörelse och kreativ stimulans...

Hälsosam kost, rörelse och kreativ stimulans är en förutsättning för alla barns utveckling.

90 % av vårdnadshavare till elever...

90 % av vårdnadshavare till elever i förskoleklass, åk 3 och åk 6 anser att deras barn är trygga i skolan.

Låg personalomsättning...

Låg personalomsättning och bra resultat i medarbetarenkäter visar att personalen trivs.

93 % av elever...

93 % av elever i åk 8 känner sig trygga i skolan

Skolelever i Vallentuna kommun har tillgång till...

Skolelever i Vallentuna kommun har tillgång till ett av de största kulturutbuden i landet på skoltid.

Kommunen har ett stort utbud av...

Kommunen har ett stort utbud av fritidsföreningar för barn och unga. Såväl i skolan som på fritiden har elever närhet till naturen.

77 % av alla elever i åk 9 uppnår...

79 % av alla elever i åk 9 uppnår kunskapskraven i alla ämnen år 2023.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats