Start / Förskola och skola / Skolkommun / Våra satsningar som skolkommun / Naturvetenskap och Teknik för Alla NTA

Naturvetenskap och Teknik för Alla, NTA

Naturvetenskap och Teknik för Alla, NTA är ett sätt att undervisa i biologi, fysik, kemi, teknik och matematik i olika temaområden. Vallentunas kommunala skolor arbetar idag med NTApå mellanstadiet. Från vårterminen 2023 kommer vi även använda NTA i vår undervisning på lågstadiet! Elever som undervisas med NTA:s koncept får i genomsnitt högre betyg i naturvetenskap, teknik och matematik jämfört med andra elever.

Genom NTA:s teman får våra lärare möjlighet att utveckla sin undervisning med syftet att gynna varje elevs kunskapsutveckling. NTA:s teman ger stöd för ett aktivt undersökande arbetssätt och ger rika möjligheter till diskussioner om innehåll som rör ett eller flera av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. NTA:s teman är utvecklade utifrån skolans styrdokument. De har en vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet. Eleverna i grundskolan tränar metoder för att lösa problem, utvecklar ett analyserande, kritiskt förhållningssätt och handlingskompetens.

Arbetssätten i NTA-teman sätter eleverna och deras frågor i centrum. Varje NTA-tema innehåller experimentmaterial för arbete i helklass under en period på 8–10 veckor. Eleverna bygger stegvis upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap, teknik och matematik. De utvecklar även sitt språk och eget ansvarstagande. NTA bygger på att eleverna ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mer och dokumenterar sitt arbete och sina resultat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats