Möt Johanna – en av våra sommarvikarier inom vård och omsorg

Porträtt av JohannaJohanna är socionomstudenten som valt att kombinera sina studier med att jobba som timvikarie inom våra LSS-verksamheter. Hon började som sommarvikarie redan förra sommaren och är i år tillbaka för att ge stöd och omsorg till kunderna på Åby ängars servicebostad.

Finns det några fördelar med att kombinera dina socionomstudier med att arbeta som timvikarie inom våra LSS-verksamheter?

Absolut! Jag ser många fördelar med att kombinera mina studier med arbetet som vikarie inom LSS.

Dels tycker jag att jag arbetet har gett mig en bredare kunskap och kompetens inom socialt arbete och omsorg. Det har också gett mig en djupare förståelse för målgruppen och för de specifika utmaningar och behov som målgruppen möter i sin vardag. Jag tycker även att jag har fått praktisk erfarenhet inom området vilket har gett mig värdefulla insikter och kunskaper som jag tror kan komplettera mina studier och inför mitt kommande yrkesliv som socionom.

En annan fördel jag ser med att arbeta som vikarie under tiden jag studerar är att arbetet och tiderna är flexibla. Som vikarie kan man oftast välja vilka tider och dagar man vill arbeta, vilket ger en möjlighet att skapa balans mellan studier och arbete.

Kan du minnas om jobbet stämde överens med den bild du hade innan du började jobba hos oss? Fanns det något som var annorlunda än du förväntat dig?

När jag började arbeta som vikarie tyckte jag mig ha en bild av vad arbetet skulle innebära. Jag förväntade mig att min roll skulle vara att stödja och motivera brukarna i vardagliga aktiviteter och att hjälpa till med praktiska uppgifter. Till stor del stämde den bilden överens med hur jag upplevde arbetet när jag väl började.

Något som dock överraskade mig var hur varierat arbetet skulle visa sig vara. Ingen dag är den andra helt lik, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Det gör att jobbet alltid är intressant och utmanande!

Innan jag började som vikarie förväntade jag mig att jobbet skulle innebära mycket ensamarbete, men den bilden ändrades snabbt då jag tidigt insåg att arbetet kräver ett nära samarbete med kollegor. Detta samarbete skapar fina relationer mellan oss kollegor vilket gör arbetet väldigt roligt.

Vad uppskattar du mest med att arbeta inom just stöd och omsorg/LSS?

Det jag uppskattar mest med att arbeta inom stöd och omsorg/LSS är den meningsfullhet jag känner i arbetet och den ständiga variationen och utveckling som jobbet innebär. Likaså relationerna som jag har skapat med brukarna och att få vara med och se dem utvecklas. Alla brukare har olika behov och personligheter, vilket gör varje möte unikt. Jag uppskattar att få vara en del av en arbetsplats där jag får känna att jag gör en skillnad och där jag utmanas och får en chans att växa som person.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats