Öppna förskolan 50 år firas med tårtkalas

Öppna förskolan fyller 50 år! Det vill vi fira tillsammans med er föräldrar och barn i Vallentuna. Den 29 november klockan 14-16 bjuder vi in till tårtkalas i våra lokaler på Åby gata 3. Vill du vara med och fira?
Anmäl dig till susanna.sohlberg@vallentuna.se senast 25 november så vi vet hur många tårtor vi ska köpa in.

Är du nyfiken på var öppna förskolan har sina rötter? Här kan du fördjupa dig i öppna förskolans historia, värdegrund och utveckling under sina 50 år.

Tre bebisar som sitter på golvet och leker med leksaker

Öppna förskolans historia

Öppen förskola har sina rötter i barnstugeutredningen (1968). I utredningen slogs det fast att det förebyggande arbetet bland barnfamiljer behövde förbättras. Förslaget blev att kommunerna skulle ha ansvaret. Öppna förskolan hade bildats. Från början kallades verksamheten för lekrådgivning och skedde i samarbete med barnavårdscentralen. Syftet vara då att både informera om lek och lekmaterial samt erbjuda social och medicinsk information.

Verksamheten utvecklades snart till en träffpunkt för hemmavarande föräldrar och även för dagbarnvårdare. Ofta knöts uppsökande arbete och föräldrautbildning till verksamheten. Under 1980-talet uppmuntrades utbyggnaden av öppna förskolor bland annat med statsbidrag. Mellan 1977 och 1987 startade över 1000 öppna förskolor i landet och i början av 1990-talet fanns det 1600 stycken. Idag finns det cirka 480 öppna förskolor kvar i 209 av landets 290 kommuner.

Värdegrund

All offentlig verksamhet för barn vilar på demokratins grund. På öppna förskolan finns rikliga tillfällen för barnen att uppleva att människors olikheter och åsikter respekteras, tas tillvara och att det är viktiga att kunna kompromissa. Samtalen mellan de vuxna besökarna och personalen ger upphov till många fina diskussioner, inte minst i etiska frågor. Barnen får möjlighet att möta många olika uppfattningar och uppleva föräldrarna och andra vuxna som engagerade och delaktiga.

Samverkan

Öppna förskolan är tänkt att vara en resurs för barnfamiljerna och bidra till att det sociala nätverket för barn och föräldrar stärks. Genom samverkan med till exempel barnhälsovården, mödrahälsovården och socialtjänsten kan öppna förskolan att bidra till att föräldrars behov av stöd tillgodoses. Barnstugeutredningens vision om en verksamhet för barnen som var sammankopplad med medicinsk och social service kan idag, 50 år senare, sägas vara förverkligad på flera platser i landet!

Grattis till Öppna förskolan 50 år!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats