Start / Förskola och skola / Förskola och pedagogisk omsorg / Nyheter förskola och pedagogisk omsorg / Vallentuna går före i satsning på mer utomhusvistelse för barnens välmående och inlärning!(2)

Vallentuna går före i satsning på mer utomhusvistelse för barnens välmående och inlärning!

Vallentunas satsning på att utbilda fritidshemmets personal inom friluftsliv uppmärksammas i det senaste numret av tidningen Skolfamiljen.

I artikeln berättar Lina Lagström, projektledare för Skogshjältarna på Friluftsfrämjandet, att de har arbetat med utomhuspedagogik sedan 50-talet och riktat sig mot skola och förskola sedan 80-talet. Projektet syftar till att ge kvalitetssäkrad undervisning i naturen till de pedagoger som arbetar med barn i de lägre årskurserna, men nu har Friluftsfrämjandet börjat sikta även mot de lite äldre barnen.

— Vi var i kontakt med Vallentuna kommun för att höra om intresset fanns att utbilda personal för barn i årskurs 4-5 i en skola. Svaret blev; vi har en hel kommun, berättar Lina och skrattar. En otroligt härlig inställning och för oss innebar det något helt nytt då uppdraget handlade om att utbilda personal på fritidshemmen.

Vi vet att barn som får vara i naturen också lär sig att värna om den och att det finns många positiva effekter på både hälsa och inlärning.
– Ja, det finns så mycket att hämta från friluftslivet. Inte minst kan det vara ett alternativ till idrotten som ofta är tävlingsinriktad och inte alls passar för alla.

Bara det att Vallentuna kommun satsat på att ge pedagogerna kunskap kommer att påverka cirka 2 000 barn varje år.
– Det är mäktigt! Tänk om fler kommuner vill haka på, så att alla barn kan få den här möjligheten.

Jordan Bartlett arbetar som fritidspedagog på Lovisedalsskolan i Vallentuna och är en av de fritidspedagoger som gått Friluftsfrämjandets utbildning inom friluftsliv. Han intygar att utomhusvistelsen har många positiva effekter på barnen och deras inlärning.

- Det blir lugnare då barnen får utlopp för sin energi genom skogsaktiviteterna. De barn som vanligtvis inte tar plats inomhus visar sig trygga i skogsmiljön och de barn som inte ber om så mycket hjälp inomhus tyr sig mer till oss när vi är ute i naturen. Det är kul för det innebär att vi bygger nya relationer med barnen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats