Start / Förskola och skola / Förskola och pedagogisk omsorg / Nyheter förskola och pedagogisk omsorg / Vallentuna klättrar i Lärarförbundets skolrankning!

Vallentuna klättrar i Lärarförbundets skolrankning!

Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Sveriges bästa skolkommuner utses varje år för att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar.

Vallentuna har klättrat uppåt i rankingen sedan förra året, från plats 179 till plats 135 av totalt 290 kommuner. Ett stort kliv framåt men med målet att nå ännu högre i sikte.

Rankningen Bästa skolkommun jämför alla kommuner utifrån tio kriterier. Resurser till undervisning, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som huvudman, andel barn i förskola, meritvärde åk 9, andel godkända elever och fullföljd gymnasieutbildning.

Vallentunas främsta styrkor som skolkommun är ett tillitsfullt samarbete mellan förvaltningen och skolorna, engagerade lärare och en satsning på goda lärarlöner. Områden som vi prioriterat i vårt arbete så väldigt kul att se att vårt arbete ger resultat, säger Susanna Falk, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna. Andra områden där Vallentuna visar styrka är fullföljd gymnasieutbildning och andel godkända elever.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats