Bronsålder

 

Ungefär 2000 år f. Kr. hade strand-förskjutningen blottlagt mark som idag ligger 20 meter över nuvarande havsnivå. Förutsättningarna för permanent bosättning ökade och bygder bildades. Bronsålderns landskap uppvisar viktiga kommunikationsstråk och vattenvägar framför allt i nord-sydlig riktning.

Jämförelse

Stenålder

Bronsålder

 

Järnålder

Medeltid-Nutid

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats