Bronsålder

Karta 

Ungefär 2000 år f. Kr. hade strand-förskjutningen blottlagt mark som idag ligger 20 meter över nuvarande havsnivå. Förutsättningarna för permanent bosättning ökade och bygder bildades. Bronsålderns landskap uppvisar viktiga kommunikationsstråk och vattenvägar framför allt i nord-sydlig riktning.

Jämförelse

Stenålder
Karta

Bronsålder

 Karta

Järnålder
Karta

Medeltid-Nutid
Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats