Medeltid-Nutid

Karta

Under medeltid formades bygderna successivt med den administrativa indelningen i härader och socknar. Dagens kommun består av delar av tre olika härader. Inom dessa finns nio medeltida sockencentra med åtta kyrkor och en kyrkoruin. Socknarna är olika både sett till sin historiska och nuvarande karaktär. 

Jämförelse

Stenålder
Karta

Bronsålder

 Karta

Järnålder
Karta

Medeltid-Nutid
Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats