Stenålder

Karta

Redan 4000 år f. Kr. hade östra delen av kommunen höjt sig ovan havsnivån. Lämningarna från perioden består ofta av svårupptäckta rester efter tillverkning av enkla redskap och vapen – så kallade kvartsavslag. Sådana har hittats bl.a. i Lilla Gävsjö och vid IP nära Vallentuna centralort. Människor nyttjade denna ytterskärgård för säsongsboende – att jämföra med dagens Möja.

Jämförelse

Stenålder
Karta

Bronsålder

 Karta

Järnålder
Karta

Medeltid-Nutid
Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats