Stenålder

Karta

Redan 4000 år f. Kr. hade östra delen av kommunen höjt sig ovan havsnivån. Lämningarna från perioden består ofta av svårupptäckta rester efter tillverkning av enkla redskap och vapen – så kallade kvartsavslag. Sådana har hittats bl.a. i Lilla Gävsjö och vid IP nära Vallentuna centralort. Människor nyttjade denna ytterskärgård för säsongsboende – att jämföra med dagens Möja.

Jämförelse

Stenålder

Bronsålder

 

Järnålder

Medeltid-Nutid

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats