Stenålder

Redan 4000 år f. Kr. hade östra delen av kommunen höjt sig ovan havsnivån. Lämningarna från perioden består ofta av svårupptäckta rester efter tillverkning av enkla redskap och vapen – så kallade kvartsavslag. Sådana har hittats bl.a. i Lilla Gävsjö och vid IP nära Vallentuna centralort. Människor nyttjade denna ytterskärgård för säsongsboende – att jämföra med dagens Möja.

Jämförelse

Stenålder

Bronsålder

 

Järnålder

Medeltid-Nutid

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats