Järnålder

Karta

Järnåldern började några århundraden f. Kr. födelse. Havsnivån låg då mellan 10 och 5 meter högre än idag och ytterligare land steg ur havet. Det bebyggelsemönster som ännu tydligt kan avläsas på landsbygden i kommunen lades fast. Spåren från perioden är många.

Jämförelse

Stenålder
Karta

Bronsålder

 Karta

Järnålder
Karta

Medeltid-Nutid
Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats