Järnålder

Karta

Järnåldern började några århundraden f. Kr. födelse. Havsnivån låg då mellan 10 och 5 meter högre än idag och ytterligare land steg ur havet. Det bebyggelsemönster som ännu tydligt kan avläsas på landsbygden i kommunen lades fast. Spåren från perioden är många.

Jämförelse

Stenålder

Bronsålder

 

Järnålder

Medeltid-Nutid

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats