Vallentuna utvecklar undervisningen i förskolan

Flerstämmig undervisning i förskolan!

Ett tre år långt forsknings- och utvecklingsprojekt är nu i mål. Vallentuna kommun har tillsammans med sju andra kommuner deltagit i samarbete med Ifous och Malmö Universitet.

Den övergripande målsättningen för programmet, som pågick från vårterminen 2018 till sommaren 2021, var att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande och att skapa medvetna metodiska/didaktiska arbetssätt i (ämnes)undervisningen för att gynna varje enskilt barns utveckling och lärande.

- Rektorer och förskollärare har gjort ett fantastiskt jobb för att utveckla vår undervisningskompetens. Jag är otroligt stolt över den utvecklingsresa som vi i Vallentuna gjort i och med detta projekt. Nu fortsätter vi vår resa mot en flerstämmig undervisning för alla barn i Vallentuna kommuns förskolor, säger Linda Hedén, processledare och rektor Vallentunas förskolor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats