Friluftsliv på fritidshemmen

En del av Idrott-och kultursatsningen är att stärka fritidshemmens roll och skapa kontakt med det lokala föreningslivet. Eleverna ska få möjlighet att delta i lekar samt idrotter och fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus enligt läroplanen för fritidshem. (Skolverket, 2019).

All personal inom fritidshemmen har deltagit i kompetensutveckling i friluftsliv och utomhuspedagogik i samarbete med Friluftsfrämjandet. Eleverna på fritidshemmen får möjlighet att upptäcka skogen i närområdet och skapa en trygg och positiv upplevelse av naturen. Eleverna får kunskap om allemansrätt, djur, miljö och får även lära sig bygga vindskydd, elda och tälja. Fritidshemmen arbetar också med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån den kommunala miljöstrategin.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats