Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Mat och lunch / Ett nytt recept för skolmåltider

Ett nytt recept för skolmåltider- Vallentuna är utvald spjutspetskommun

Fyra kommuner, däribland Vallentuna, är utvalda och kommer vara utvecklingsmiljöer i ett unikt projekt för att skapa framtidens hållbara skolmåltidssystem, Ett nytt recept för skolmåltiden. Projektet samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Övriga projektparter i projektet är Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Med stöd av dessa aktörer ska Vallentuna testa innovativa lösningar för att göra måltiderna hållbara – från bonden till klassrummet och tillbaka igen.

Vallentuna har två fokusområden eller även kallade hävstänger i detta projekt. Det kallas för hävstänger för att genom att utveckla dessa områden påverkas även andra delar i systemet. Den första hävstången är att skapa en koppling mellan skolmåltiden och skolans pedagogiska uppdrag. Detta görs genom projektet ExplorEat. Det andra fokusområdet handlar om upphandling och inköp av hållbara livsmedel, där Valletntunas idé är en matmarknad där lokala leverantörer och producenter kan sälja sina varor till de kommunala storkök. Denna idé kallas Vallentunas Matmarknad.

#ettnyttrecept

ExplorEat - skolmåltidens koppling till det pedagogiska uppdraget

Idag saknas koppling mellan måltiden och pedagogiken. Genom att använda skolmåltiden, köket och måltidsmiljön som pedagogiska verktyg där både kök och pedagoger samarbetar kan barn & unga lära sig om hållbar mat samtidigt som det skapas mer engagemang och kunskap om måltiden och livsmedelssystemet.

Genom att skapa en spännande inramning uppmuntras eleverna att våga testa nya råvaror. Istället för att bara prata om vad som är hälsosamt blir det ett mer lekfullt och roligt sätt för eleverna att lära sig om vad som är näringsriktig och hållbar mat.

Genom att eleverna utmanar sig och våga testa växer självförtroendet och kan leda till att det blir enklare att testa nästa gång.

Genom att använda sig av ett koncept som kan bli återkommande och som eleverna känner igen i skolan, blir det lättare att introducera nya råvaror och livsmedelsprodukter.

Ett nytt recept för skolmåltider uppmärksammas internationellt, både på FN-mötet Food Systems Summit i höstas och på världsutställningen Sweden Innovation Days som hölls i Dubai i jan 2022. Vinnova tog fram en film som visades på Sweden Innovation Days där projektet ExplorEat presenterades. Se filmen nedan.

Här kan du som extern aktör ta del av metodbeskrivning och manual för implementering av ExplorEat i din verksamhet.

För externa verksamheter

Grön banderoll i skogen med projektnamn Exploreat tryckt i vit text.

Vallentuna Matmarknad

Vallentunas idé för att skapa nya inköpsvägar, som frångår det traditionella upphandlingsförfarandet med stora ramavtalsupphandlingar, är att prova DIS, dynamiskt inköpssystem och har arbetsnamnet Vallentuna matmarknad. Detta inköpssätt öppnar upp för mindre, lokala producenter och innovativa startup-företag att sälja sina produkter, tjänster och starta samarbeten med kommunen utan ett för omfattande och krångliga upphandlingssätt. Idén har testats genom intervjuer med lokala leverantörer, innovatörer, producenter och lantbrukare. Resultatet av intervjuerna är att inköpsidén uppfattas positivt.

Om Vallentuna Matmarknad

Barn klappar ko

Se film om projektet- Ett nytt recept för skolmåltider

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats