Så här arbetar vi

Vår förskola ska vara barnens plats. En förskola för möten mellan barn, vuxna, material och miljöer inomhus och utomhus, där barnens behov och intressen är utgångspunkten för det livslånga lärandet.

Vi utgår från varje barns olika förmågor, intressen och behov så att alla barn kan utnyttja sin fulla potential. Vi lägger stor vikt vid ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats