Tal- och språkpedagog

Barn- och elevhälsans tal- och språkpedagog arbetar tillsammans med kommunala och fristående skolor i språkstödjande syfte, såväl gällande ett allmänt språkutvecklande arbetssätt som för att öka kunskapen om röst, språk, kommunikation och språkstörning. Detta sker genom utbildningsinsatser och konsultationsuppdrag. Barn- och elevhälsans tal- och språkpedagog arbetar både kommunövergripande och ärendebaserat på uppdrag av respektive skolenhets rektor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats