Logoped/tal-, och språkpedagog

RC elevhälsas logoped och tal- och språkpedagog arbetar tillsammans med kommunala och fristående skolor i språkstödjande syfte, såväl gällande ett allmänt språkutvecklande arbetssätt som för att öka kunskapen om röst, språk, kommunikation och språkstörning. Detta sker genom utbildningsinsatser och konsultationsuppdrag. RC elevhälsas logoped och tal- och språkpedagog arbetar på uppdrag av respektive skolenhets rektor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats