Sjukgymnast/fysioterapeut

Fysioterapi på Barn-och elevhälsan tillför fysioterapeutisk kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Vi arbetar med att stödja kommunala och fristående grundskolor samt gymnasieskolan. Elevhälsans fysioterapeut bidrar med fysioterapeutisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Fysioterapeutiska insatser består främst av: Fysioterapeutiska utredningar, samverkan (med skola, vårdnadshavare och/eller andra instanser), kompetensutveckling/fortbildning av skolpersonal och konsultation/handledning/råd och stöd. Fysioterapeuten kan medverka som sakkunnig inom motorikprojekt på skolorna och som sakkunnig i ergonomiska frågor.

Vid behov av fysioterapeutiska insatser, kontakta skolans skolsköterska eller skolläkare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats