Sjukgymnast/fysioterapeut

Fysioterapi på Barn- och elevhälsan tillför fysioterapeutisk kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Vi arbetar med att stödja kommunala och fristående grundskolor samt gymnasieskolan. Elevhälsans fysioterapeut bidrar med fysioterapeutisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Fysioterapeutiska insatser består främst av:

  • Fysioterapeutiska utredningar
  • Samverkan (med skola, vårdnadshavare och/eller andra instanser)
  • Kompetensutveckling/fortbildning av skolpersonal
  • Konsultation/handledning/råd och stöd

Fysioterapeuten kan medverka som sakkunnig inom motorikprojekt på skolorna och som sakkunnig i ergonomiska frågor.

Vid behov av fysioterapeutiska insatser, kontakta skolans skolsköterska eller skolläkare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats