Specialpedagog

Specialpedagogerna på RC elevhälsa arbetar med att stödja kommunala och fristående förskolor, förskoleklasser, grundskolor, fritidshem, gymnasieskolan samt särskolan i arbetet med att skapa en likvärdig utbildning i en tillgänglig lärmiljö. Detta sker genom konsultation, handledning och utbildningsinsatser mot undervisande personal, elevhälsan på respektive skola och ledning.

Specialpedagogerna arbetar på uppdrag från rektor och förskolechef på respektive utbildningsenhet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats