Specialpedagog

Specialpedagogen på Barn-och elevhälsa arbetar med att stödja kommunala och fristående förskolor, förskoleklasser, grundskolor, fritidshem, gymnasieskolan samt särskolan i arbetet med att skapa en likvärdig utbildning i en tillgänglig lärmiljö. Detta sker genom konsultation, handledning och utbildningsinsatser för personalen.

Specialpedagogerna arbetar på uppdrag från rektor och förskolerektorerna på respektive utbildningsenhet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats