Specialpedagog

Specialpedagogen på Barn- och elevhälsan arbetar med att stödja kommunala och fristående förskolor i arbetet med att skapa en likvärdig utbildning i en tillgänglig lärmiljö. Detta sker genom konsultation, handledning och utbildningsinsatser för personalen.

Specialpedagogerna arbetar på uppdrag från rektor på respektive enhet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats