Om Kårsta förskola

Kårsta förskola präglas av glädje och engagemang där tryggheten är basen. Både barn och föräldrar ska känna sig välkomna och respekterade.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats