Flerstämmig undervisning

Flerstämmig undervisning är ett forsknings- och utvecklings program (FoU) tillsammans med Malmö universitet och iFous. Under 3,5 år kommer forskning och utveckling genomföras i samverkan mellan de medverkande förskolorna, kommunerna och en forskargrupp vid Malmö universitet. I gemensamma utvecklingsseminarier möts forskare och praktiker för att diskutera observationer och gemensamt bearbeta frågor som uppstår. Syftet med programmet är att utveckla såväl kunskap och förhållningsätt som arbetsmetoder i förskolan. Förskollärarna ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.

I oktober 2018 fick förskollärarna sina första uppdrag som medforskare. Uppdragen innebär att undersöka undervisningsbegreppen och stimulera kollaborativt lärande samt att vetenskapligt arbetssätt ska introduceras. För att utvecklingsprocessen ska gå framåt mellan seminarierna träffas de deltagande förskollärarna regelbundet, på hemmaplan, under ledning av en processledare. Vi har även Fundif-träffar för alla förskollärare och de fortsätter sedan arbetet på sina förskolor. Alla i arbetslaget är delaktiga även om det är förskollärarna som är ansvariga. Vi har också arbetat med Fundif på några av våra planeringsdagar.

Det är viktigt att uppdragen från flerstämmig undervisning i förskolan knyts ihop med projektet, det ska inte vara något parallellt spår.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats