Kemikaliesmart förskola

Kemikalier finns överallt och de kan vara både bra och dåliga. Det finns kemikalier som kan skada, genom att till exempel ge allergi, och en del misstänks kunna påverka hormonsystemet eller nervsystemet. Barn är extra utsatta eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade. Det finns mycket vi  kan göra för att få förskolan mer kemikaliesmart. Vissa saker är enkla och går att förändra på en gång och andra är mer omfattande.

På vår förskola påbörjar vi nu ett arbete med hur vi rensar bland nuvarande produkter samt väljer bättre produkter när vi behöver köpa in nytt. Vilka plaster kan man använda och vilka bör man välja bort? Hur använder vi oss av återbruksmaterial så det blir ett bra pedagogiskt material?

Vi jobbar just nu med att ta fram en handlingsplan för en kemikaliesmart förskola. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats