Pensionärsrådet

Pensionärsrådet ska ge perspektiv på pensionärsfrågor när beslut i kommunen ska fattas. Rådet är en länk mellan Vallentuna kommun och pensionärsorganisationer. 

Vad gör pensionärsrådet?

  • förstärker inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • verkar för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • är remissorgan i frågor som berör pensionärer
  • är ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Genom att företrädare för kommunen informerar rådet om planer och förändringar – samt inhämtar synpunkter om dessa – ger kommunen plats för pensionärers perspektiv när beslut ska fattas. Rådet har också möjlighet att arbeta proaktivt med frågorna och ge förslag till anpassningar som ger personer pensionärer en god livskvalitet.

Rådets sammansättning

Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ som består av 12 ledamöter, 6 kommunpolitiker och 6 representanter från olika pensionärsorganisationer. Rådets ordförande är den som representerar kommunstyrelsen, och vice ordförande är en representant från organisationerna. Rådet sammanträder minst två gånger per år. Ordförande heter Lars Vargö (M)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats