Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Nämnder / Bygg- och miljötillsynsnämnden

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Bygg- och miljötillsynsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandatperioden är 2023-2026. Ordförande heter Elwe Nilsson (M).  

Bygg- och miljötillsynsnämnden ansvarar bland annat för bygglov, miljö- och hälsoskydd kart- och mätverksamhet och detaljplaner med enkelt planförfarande.

Nämnden ansvarar för den tillsyn, offentlig kontroll och övrig myndighetsutövning inom områdena miljö- och hälsoskydd, bygglov samt kart- och mätverksamhet. Nämnden ansvarar även för parkeringstillstånd för funktionshindrade och bostadsanpassningsbidrag.

Till skillnad från de flesta andra nämnderna har bygg- och miljötillsynsnämnden inte något arbetsutskott. Ärenden bereds istället på ett presidiemöte. Under bygg- och miljötillsynsnämnden finns samhällsbyggnadsförvaltningen som sköter det dagliga arbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats