Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Nämnder / Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandatperioden är 2019-2022. Ordförande heter Elwe Nilsson (M).  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för bygglov, miljö- och hälsoskydd kart- och mätverksamhet och detaljplaner med enkelt planförfarande.

Nämnden ansvarar för den tillsyn, offentlig kontroll och övrig myndighetsutövning inom områdena miljö- och hälsoskydd, bygglov samt kart- och mätverksamhet. Nämnden ansvarar också för detaljplaner med enkelt planförfarande. Nämnden ansvarar även för parkeringstillstånd för funktionshindrade och bostadsanpassningsbidrag.

Till skillnad från de flesta andra nämnderna har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte något arbetsutskott. Ärenden bereds istället på ett presidiemöte. Under miljö- och samhällsbyggnadsnämnden finns samhällsbyggnadsförvaltningen som sköter det dagliga arbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats