Valnämnden

Valnämnden består av 6 ledamöter och 6 ersättare. Mandatperioden är 2019-2022. Ordförande heter Helena Klange (KD). 

Valnämnden ansvarar för de allmänna val och folkomröstningar, som hålls i Vallentuna.

Tjänstemän på kommunledningskontoret, i första hand kansliet, bistår med administration.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats