Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandatperioden är 2015-2018. Ordförande heter Gunnel Orselius-Dahl (L). 

Utbildningsnämnden ansvarar för gymansieskola, vuxenskola och svenska för invandrare (SFI).

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utbildningsnämnden ansvarar även för aktivetetsansvaret för ungdomar.

Utbildningsnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. Under utbildningsnämnden finns barn- och ungdomsförvaltningen som sköter det dagliga arbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats