Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandatperioden är 2023-2026. Ordförande heter Jessica Johnson (L).

Utbildningsnämnden ansvarar för gymansieskola, vuxenskola och svenska för invandrare (SFI).

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utbildningsnämnden ansvarar även för aktivetetsansvaret för ungdomar.

Utbildningsnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. Under utbildningsnämnden finns barn- och ungdomsförvaltningen som sköter det dagliga arbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats