Fritidsnämnden

Fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandatperioden är 2023-2026. Ordförande heter Ylva Mozis (L). 

Fritidsnämnden har ansvaret för fritidsfrågorna i kommunen. Fritidsnämnden stödjer också föreningars och andra organisationers fritidsverksamhet.  

Förutom att stödja kommunens fritidsverksamheter har nämnden för anläggningar, spår och leder. Fritidsgårdar och fältassistenter ligger också under fritidsnämndens ansvar.

Fritidsnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. Under fritidsnämnden finns fritidsförvaltningen som sköter det dagliga arbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats