Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Nämnder / Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandatperioden är 2023-2026. Ordförande heter Camilla Blacker Wallinsson (M).

Barn- och ungdomsnämndens ansvarar för utbildning av barn i förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och att ansvara för fritidshem integrerade med grundskolans årskurs F-6.

Nämnden bereder även ärenden om skolpeng och taxor som sedan beslutas av kommunfullmäktige. I vissa fall beslutar nämnden om riktlinjer som är styrande även för verksamheter i egen regi, eller för elever som har Vallentuna som hemkommun, men som går på skolor i andra kommuner.

Barn- och ungdomsnämnden har tre utskott:

  • Arbetsutskottet bereder framför allt ärenden till nämnd
  • Förskoleutskottet bereder ärenden till nämnd som rör förskolefrågor.
  • Individutskottet följer upp frågor om skolpliktsbevakning samt ärenden om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats