Kemikalieolyckor

Vissa verksamheter har en extra hög inneboende risk för olycka som kan medföra särskilt allvarliga konsekvenser för människa, egendom och/eller miljö i verksamhetens närhet. Generellt handlar det om verksamheter med omfattande hantering av brandfarliga, giftiga eller explosiva ämnen.

Om allmänheten behöver varnas vid fara kommer detta ske via varningssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Signalen i utomhuslarmet består av en 7 sekunder lång ton som följs av 14 sekunders tystnad. När faran är över hörs en längre, sammanhängande signal.

När du hör VMA-signalen ska du:

  • gå inomhus, stänga dörrar och fönster och om möjligt även slå av ventilationen.
  • lyssna på radio (P4) eller se på TV eller Text-TV för att få information. Du kan också gå in på myndigheternas webbplats Krisinformation.se.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats