Krisberedskap för företagare

Med företag som är förberedda för kris blir Sveriges beredskap starkare. Att som företagare ha förmågan att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, eller ställa om i en kris, är av yttersta vikt för vårt samhälle.

Så kan du som företagare stärka din beredskap

På MSBs webbplats hittar du information och stöd om hur ditt företag kan bli mindre sårbart. Där finns även information om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig.

Om beredskap för företag på MSBs webbplats

Man lyfter upp en låda i ett matförråd
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats