Kulturnämnden

Kulturnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandatperioden är 2023-2026. Ordförande heter Lars Vargö (M). 

Kulturnämnden har ansvar för bibliotek, kulturskola och annan kulturverksamhet. Den har också till uppgift att stödja föreningars och andra organisationers kulturverksamhet. 

Kulturnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. Under kulturnämnden finns kultuförvaltningen som sköter det dagliga arbetet. En stor del av verksamheten sker i samarbete med föreningar och grupper.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats