Kulturnämnden

Kulturnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandatperioden är 2019-2022. Ordförande heter Helena Klange (KD). 

Kulturnämnden har ansvar för bibliotek, kulturskola och annan kulturverksamhet. Den har också till uppgift att stödja föreningars och andra organisationers kulturverksamhet. 

Kulturnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. Under kulturnämnden finns kultuförvaltningen som sköter det dagliga arbetet. En stor del av verksamheten sker i samarbete med föreningar och grupper.

Öppna sammanträden under 2022

Kulturnämndens sammanträden under 2022 kommer att vara öppna för allmänheten att delta som åhörare på. Kulturnämnden sammanträder i regel på tisdagar med start kl. 18.30.

Platsen för sammanträdena kan vara olika från sammanträde till sammanträde. Kontakta kulturnämndens sekreterare Jesper Westberg för information om var kommande sammanträde äger rum, mejl: jesper.westberg@vallentuna.se eller telefon: 08-587 862 02.

Datum för sammanträden 2022

  • 15 februari
  • 29 mars
  • 7 juni
  • 20 september
  • 25 oktober
  • 13 december

Eventuella ändringar meddelas här på kommunens webbplats, vallentuna.se.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats