Kulturnämnden

Kulturnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandatperioden är 2019-2022. Ordförande heter Helena Klange (KD). 

Kulturnämnden har ansvar för bibliotek, kulturskola och annan kulturverksamhet. Den har också till uppgift att stödja föreningars och andra organisationers kulturverksamhet. 

Kulturnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. Under kulturnämnden finns kultuförvaltningen som sköter det dagliga arbetet. En stor del av verksamheten sker i samarbete med föreningar och grupper.

Öppna sammanträden under 2021

Kulturnämndens samtliga sammanträden under 2021 kommer att vara öppna för allmänheten att delta som åhörare på. Kulturnämnden sammanträder i regel på tisdagar med start kl. 18.30. Sammanträdena kommer att genomföras på distans, men vara öppna för allmänheten att följa digitalt.

Om coronaläget blir bättre kommer kulturnämnden eventuellt att börja sammanträda fysiskt igen. Sammanträdena kommer även då att vara öppna för allmänheten att delta som åhörare på. Vid fysiska möten sammanträder kulturnämnden i Stora mötesrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. Information om detta kommer i så fall att publiceras på kommunens webbplats, vallentuna.se.

Kontaktuppgifter

Om du vill vara med och följa ett sammanträde digitalt kontaktar du kulturnämndens sekreterare Jesper Westberg, så hjälper han dig med hur du ska gå tillväga. Du kan kontakta Jesper via mejl, jesper.westberg@vallentuna.se, eller telefon 08-587 862 02.

Datum för sammanträden 2021

  • 9 februari
  • 23 mars
  • 1 juni
  • 21 september
  • 26 oktober
  • 14 december

Eventuella ändringar meddelas här på kommunens webbplats, vallentuna.se.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats