Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Förvaltningar / Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) förvaltar Vallentuna till en bra plats för människor och företag att växa. Det gör vi genom förvaltning, förebyggande arbete och utveckling av kommunens byggnader, naturområden, parker, gator och vägar och andra anläggningar.

Organisatoriskt är TFF en förvaltning under kommunstyrelsen.

Avdelningarna på TFF är Staben (gemensam med SBF), Serviceavdelningen, Förvaltaravdelningen, Projekt och fastighetsutveckling, Gatu- och parkavdelningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats