Socialnämnden

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandatperioden är 2019–2022. Ordförande heter Torbjörn Einarsson (C). 

Socialnämnden har ansvar för att tillgodose kommuninvånarnas efterfrågan och behov av god service, omvårdnad och goda levnadsvillkor.

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen. Socialnämnden ansvarar också för frågor om serveringstillstånd (alkohol) och tobak.

Socialnämnden har ett arbetsutskott och ett socialutskott. Arbetsutskottet bereder framför allt ärenden till nämnd och socialutskottet fattar beslut i individärenden. Under socialnämnden finns socialförvaltningen som utför det dagliga arbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats