Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltningskontor. Kommundirektör är Annika Hellberg.

Kommunledningskontoret är indelat i sex avdelningar:

  • Ekonomi och IT
  • HR
  • Internservice
  • Kansli
  • Kommunikation och kontaktcenter
  • Stab
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats