Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltningskontor. Kommundirektör är Annika Hellberg.

Kommunledningskontoret är indelat i sju avdelningar:

  • Ekonomi
  • HR
  • Internservice
  • Kansli
  • Kommunikation, marknad och IT
  • Kontaktcenter
  • Stab
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats