Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltningskontor och ligger i Vallentuna centrum. 

Kommunledningskontoret är indelat i sex avdelningar: Ekonomi- och Upphandling, HR, Kansli, Kommunikation- och Marknad, Stab samt Utveckling- och Näringsliv.

Kommundirektören har även en assistent direkt underställd sig.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats