Stöd vid en kris

  • Ring 112 om du behöver skydd och stöd omedelbart.
  • Ring 114 14 om det är mindre akut och du vill prata med polis.
  • Ring 113 13 om du vill få information eller har frågor vid pågående kriser eller allvarliga olyckor.
  • Ring 1177 Vårdguiden om du är sjuk och behöver sjukvårdsrådgivning. 1177 Vårdguiden har öppet dygnet runt.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats