Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Förvaltningar / Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen består av tre verksamhetsavdelningar och tre utvecklingsavdelningar. Förvaltningen administrerar två nämnder, barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. Utbildningschef är Susanna Falk.

Verksamhetsavdelningarna omfattar områdena:
• Förskola
• Grundskola, fritidshem och grundsärskola
• Gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Utvecklingsavdelningarna är:

• Avdelning för förvaltningsutveckling
• Avdelning för kost, miljö och folkhälsa
• Avdelning för verksamhetsutveckling

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats