Socialförvaltningen

Socialförvaltningen är socialnämndens förvaltning. Förvaltningen består av ett förvaltningskontor samt flera utförarenheter för stöd och omsorg, som bedrivs både av kommunen och av privata entreprenörer. 

David Gyllenstråle är förvaltningschef.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats