Socialförvaltningen

Socialförvaltningen är socialnämndens förvaltning. Förvaltningen består av ett förvaltningskontor samt flera utförarenheter för stöd och omsorg, som bedrivs både av kommunen och av privata entreprenörer. 

Tf förvaltningschef: Ganimete Kalludra.

Staben 

Socialförvaltningens stab består av två avdelningar Stab kvalitetsavdelningen (SKA) och Stab utvecklingsavdelningen (SUA).

Med kunden i fokus skapar staben förutsättningar och säkerställer att socialnämndens verksamheter håller hög kvalitet och bidrar till en hållbar tillväxt och ett tryggt samhälle. Staben ansvarar bl.a. för förvaltningens övergripande arbete inom digitalisering, kvalitet, ekonomi och analys samt strategisk lokalförsörjning och säkerhet.

Stabschef SKA: Sofia Stridh

Stabschef SUA: Vakant

Myndighetsavdelningen

Myndighetsavdelningen har ansvar för all myndighetsutövning, så som ekonomiskt bistånd, barn- och familj, missbruk, psykisk ohälsa och handläggning av ärenden inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Här finns även bostadskonsulent och budget- och skuldrådgivning.

Avdelningschef: Frida Herman.

Utföraravdelningen

Utföraravdelningen arbetar förebyggande och coachande samt på uppdrag för den som fått beviljad hjälp och stöd i sin vardag.

Här finns många olika verksamheter samlade, som hemtjänsten, våra vårdboenden och gruppboenden, korttidshem, daglig verksamhet, socialpsykiatri, öppenvård och anhörigkonsulent.

Tf avdelningschef: Hanna Åkesson. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats