Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Nämnder / Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Vallentuna kommun är med i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Nämnden har ett roterande ordförandeskap.

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förordnade gode män, förvaltare och förmyndare. 

Nämndens tillsynsansvar regleras i framförallt Föräldrabalken och Förmyndarskapsförordningen. Tillsynsmyndighet över överförmyndarens verksamhet är Länsstyrelsen i Stockholm.

En gemensam överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. För kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna finns en gemensam överförmyndarnämnd. Det gemensamma kontoret för nämnden är placerat i Sollentuna kommun.

Du hittar kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Allmänna handlingar och sekretess

Till skillnad från övriga nämnders protokoll och kallelser publiceras inte Överförmyndarnämndens handlingar på kommunens webbplats, eftersom dessa i hög utsträckning omfattas av sekretess.

Vill du begära att få ta del av allmänna handlingar kontaktar du överförmyndarenheten i Sollentuna.

Överförmyndarnämnden i Norrort

Kansli i Sollentuna

Webbplats: överförmyndarnämndens webbplats 
Telefon: 08-579 210 00
E-post: ofn@sollentuna.se
Postadress: Överförmyndarnämnden, 191 86 Sollentuna. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats