Brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggandet rådet utgörs av ledningsgruppen för Tryggare Vallentuna. Rådets syfte är att skapa en gemensam problembild och inriktning av arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet i Vallentuna.

Rådets uppgift är att inventera problem och resurser, initiera, stödja och samordna brottsförebyggande aktiviteter samt ansvara för och följa upp vidtagna åtgärder. 

Lokala brottsförebyggande rådet består av:

 • Victor Kilén, kommundirektör
 • Anna Holm, samhällsbyggnadschef
 • Emelie Hallin, stabschef
 • Jonas Hård, tf utbildningschef
 • David Gyllenstråle, socialchef
 • Petri Peltonen, fritidschef och tf kulturchef
 • Henrik Kelfve, kommunikations- och marknadschef
 • Johanna Harling, chef Kontaktcenter
 • Stefan Dahlgren, kommunpolis, Lokalpolisområde Täby
 • Markus Gustavsson, enhetschef, Storstockholms brandförsvarsförbund
 • Fredrik Sandell, säkerhetssamordnare
 • Therese Eriksson, trygghets- och folkhälsosamordnare
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats