Brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggandet rådet utgörs av ledningsgruppen för Tryggare Vallentuna. Rådets syfte är att skapa en gemensam problembild och inriktning av arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet i Vallentuna.

Rådets uppgift är att inventera problem och resurser, initiera, stödja och samordna brottsförebyggande aktiviteter samt ansvara för och följa upp vidtagna åtgärder. 

Lokala brottsförebyggande rådet består av:

  • Annika Hellberg, kommundirektör
  • Björn Stafbom, samhällsbyggnadschef
  • Emelie Hallin, stabschef
  • Susanna Falk, utbildningschef
  • Ganimete Kalludra, tf socialchef
  • Petri Peltonen, fritidschef och kulturchef
  • Stefan Dahlgren, kommunpolis, Lokalpolisområde Täby
  • Caroline Jansson, enhetschef, Storstockholms brandförsvarsförbund
  • Johanna Harling, kommunikations- och kontaktcenterchef
  • Roger Lindström, förvaltningschef teknik- och fastighetsförvaltningen
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats