Brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggandet rådet utgörs av ledningsgruppen för Tryggare Vallentuna. Rådets syfte är att skapa en gemensam problembild och inriktning av arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet i Vallentuna.

Rådets uppgift är att inventera problem och resurser, initiera, stödja och samordna brottsförebyggande aktiviteter samt ansvara för och följa upp vidtagna åtgärder. 

Lokala brottsförebyggande rådet består av:

 • Annika Hellberg, kommundirektör
 • Björn Stafbom, samhällsbyggnadschef
 • Emelie Hallin, stabschef
 • Susanna Falk, utbildningschef
 • David Gyllenstråle, socialchef
 • Petri Peltonen, fritidschef och kulturchef
 • Stefan Dahlgren, kommunpolis, Lokalpolisområde Täby
 • Caroline Jansson, enhetschef, Storstockholms brandförsvarsförbund
 • Jessica Nyström, säkerhetsstrateg
 • Therese Eriksson, trygghets- och folkhälsosamordnare
 • Johanna Harling, kommunikations- och kontaktcenterchef
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats