Start / Omsorg och hjälp / Dödsfall och begravning

Dödsfall och begravning

När du har mist en anhörig är det flera praktiska saker att tänka på och ordna med. På Efterlevandeguidens webbplats hittar du mer information. 

Anhöriga ska se till att begravning om möjligt sker inom en månad och att en bouppteckning eller dödsboanmälan upprättas och skickas till Skatteverket. En bouppteckning bör göras inom tre månader. Finns inga tillgångar i dödsboet mer än till begravningskostnader, kan anhöriga inom två månader kontakta socialförvaltningen för en dödsboanmälan. I vissa fall kan då socialförvaltningen, efter en enkel utredning, skicka en dödsboanmälan till Skatteverket. En sådan är kostnadsfri.

Bouppteckning

När en anhörig har avlidit ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen är en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder.

En bouppteckning upprättas för att dödsboets ekonomi ska kunna avslutas. Blanketten finns på www.skatteverket.se. Bouppteckningen sänds in till skattemyndigheten för registrering. En del begravningsbyråer och ett flertal banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Dödsboanmälan

I vissa fall kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan, som upprättas av socialtjänsten i kommunen.

För att en dödsboanmälan ska bli aktuell gäller följande:

  • Den avlidnes tillgångar får inte vara större än begravningskostnaderna samt eventuella kostnader i samband med dödsfallet.
  • Den avlidne eller dennes make/maka får inte äga fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Om den avlidne var gift tas även hänsyn till maka eller makes tillgångar.

Vem kontaktar du?

För att upprätta en dödsboanmälan kontaktar du kommunens handläggare av dödsbo via växeln, tfn 08-587 850 00. Därefter får du ett kallelsebrev av handläggaren. I brevet står det vilka handlingar du ska ta med till besöket.

Om förutsättningarna är uppfyllda kan kommunens handläggare göra ett hembesök i dödsboet. Det är viktigt att dödsboet är orört och att inga ägodelar har avlägsnats. Däremot underlättar det om hemmet är städat och i ordning.

Borgerlig begravning

Kommunen kan hjälpa till med borgerlig begravning och borgerlig begravningsförrättare. I en borgerlig ceremoni kan du fritt bestämma hur begravningsakten ska utformas. Vallentuna kommuns borgerliga begravningsförrättare nås via Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00.

Små och medelstora sällskap

Vallentuna församling har ett kapell som man kan boka för borgerliga begravningar. Kapellet rymmer högst 35 gäster. Där kan man även hålla begravningsceremonier enligt andra religioner och trossamfund. Kapellet bokas genom Vallentuna församlingsexpedition.

Om Vallentuna församling på Svenska Kyrkans webbplats

Stora sällskap

För större sällskap hänvisar vi till Täby församling. Deras kapell heter Stillhetens kapell och ligger i Täby kyrkby.

Om Täby församling på Svenska Kyrkans webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats