Start / Omsorg och hjälp / Dödsfall och begravning

Dödsfall och begravning

När du har mist en anhörig är det flera praktiska saker att tänka på och ordna med. På Efterlevandeguidens webbplats finns samlad information från olika myndigheter. Där står även om försäkringsersättning till begravningskostnader och ersättning till efterlevande.

Anhöriga ska se till att begravning om möjligt sker inom en månad om den avlidne innan dess inte kremeras. En bouppteckning behöver upprättas för att redovisa tillgångar och skulder i dödsboet. Bouppteckningen skickas till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet inför ett senare eventuellt arvsskifte.

Finns inga tillgångar i dödsboet mer än till begravningskostnader, kan en bouppteckning i vissa fall ersättas av en dödsboanmälan genom kommunens socialtjänst. En sådan kan inte göras om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt. I utredning av dödsboet beaktas även ekonomin för efterlevande make/långvarig sambo.

Bouppteckning

När en anhörig har avlidit ska tillgångar och skulder i dödsboet redovisas i en bouppteckning. Se anvisningar och blankett på www.efterlevandeguiden.se. Bouppteckningen sänds till Skatteverket. Efter registrering blir den en legitimation för anhörig att visa på banken för att avsluta konton i dödsboet. Arvskifte och ägarbyten kan göras.

Dödsboanmälan

I vissa fall kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan genom socialtjänsten i kommunen. För att det ska bli aktuellt gäller följande:

  • Den avlidnes tillgångar får inte vara större än begravningskostnaderna samt eventuella kostnader i samband med dödsfallet.
  • Den avlidne får inte äga fast egendom eller tomträtt.
  • Om den avlidne var gift / långvarig sambo tas hänsyn även till dennes ekonomi.

Ekonomiska problem i dödsboet?

I första hand ska tillgångar i dödsboet användas till begravningskostnader. Visa banken dödsfallsintyget för att så fort som möjligt avsluta eventuella autogiron och betala inga räkningar. Kontakta olika begravningsbyråer för att få offerter avseende kostnaden.

Har dödsboet inte tillräckliga medel och det inte går att få någon försäkringsersättning, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt kompletterande bistånd till begravningskostnaderna. Om dödsboet vill göra en sådan skriftlig ansökan bör begravningskostnaderna först vara godkända av handläggare innan en beställning. Till ansökan behöver en bouppteckning eller dödsboanmälan uppvisas tillsammans med kontoutdrag och räkning gällande begravningskostnaderna.

Vem kontaktar du?

För att höra om möjlighet till en dödsboanmälan kontakta inom två månader kommunens handläggare av dödsbo via kommunens kontaktcenter på telefon 08-587 850 00. Då får du veta vilka handlingar som behöver lämnas in och om eventuellt hembesök. Det är då viktigt att dödsboet är orört och att inga ägodelar har avlägsnats. Det underlättar om hemmet är i ordning.

Borgerlig begravningsförrättare

Vid en borgerlig begravning finns det ingen präst som håller i ceremonin. Personen som håller i begravningen brukar kallas för begravningsförrättare eller officiant. Här hittar du kontaktuppgifter till de borgergliga begravningsförrättare som finns på Vallentuna kommun.

Kontakt för borgerlig begravningsförrättare

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats