Start / Omsorg och hjälp / Dödsfall och begravning

Dödsfall och begravning

När du har mist en nära anhörig finns det några praktiska saker som måste ordnas. Begravning ska ske inom en månad och en bouppteckning eller dödsboanmälan ska upprättas.

När en person dör upprättas normalt en bouppteckning inom tre månader. Finns inga tillgångar kan man i stället göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan görs av socialförvaltningen och är, till skillnad från bouppteckning, kostnadsfri.

Bouppteckning

När en anhörig har avlidit ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen är en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder.

En bouppteckning upprättas för att dödsboets ekonomi ska kunna avslutas. Blanketten finns på www.skatteverket.se. Bouppteckningen sänds in till skattemyndigheten för registrering. En del begravningsbyråer och ett flertal banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Dödsboanmälan

I vissa fall kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan, som upprättas av socialtjänsten i kommunen.

För att en dödsboanmälan ska bli aktuell gäller följande:

  • Den avlidnes tillgångar får inte vara större än begravningskostnaderna samt eventuella kostnader i samband med dödsfallet.
  • Den avlidne eller dennes make/maka får inte äga fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Om den avlidne var gift tas även hänsyn till maka eller makes tillgångar.

Vem kontaktar du?

För att upprätta en dödsboanmälan kontaktar du kommunens handläggare av dödsbo via växeln, tfn 08-587 850 00. Därefter får du ett kallelsebrev av handläggaren. I brevet står det vilka handlingar du ska ta med till besöket.

Om förutsättningarna är uppfyllda kan kommunens handläggare göra ett hembesök i dödsboet. Det är viktigt att dödsboet är orört och att inga ägodelar har avlägsnats. Däremot underlättar det om hemmet är städat och i ordning.

Borgerlig begravning

Kommunen kan hjälpa till med borgerlig begravning och borgerlig begravningsförrättare. I en borgerlig cermoni kan du fritt bestämma hur begravningsakten ska utformas. Vallentuna kommuns borgerliga begravningsförrättare nås via Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00.

Små och medelstora sällskap

Vallentuna församling har ett kapell som man kan boka för borgerliga begravningar. Kapellet rymmer högst 35 gäster. Där kan man även hålla begravningsceremonier enligt andra religioner och trossamfund. Kapellet bokas genom Vallentuna församlingsexpedition.

www.svenskakyrkan.se/vallentuna

Stora sällskap

För större sällskap hänvisar vi till Täby församling. Deras kapell heter Stillhetens kapell och ligger i Täby kyrkby.

www.svenskakyrkan.se/taby

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats