Hemlöshet

Du kan vända dig till socialförvaltningen om du har frågor om ditt boende. Vi kan även ge råd, stöd och vägledning om du håller på att förlora din bostad. Vi kan i akuta situationer hjälpa dig att hitta lösningar på ditt boendeproblem. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Socialförvaltningen disponerar inga egna lägenheter.

Jag kan inte betala hyran i tid den här månaden. Vad gör jag?

Kontakta din hyresvärd innan förfallodagen. Meddela vad som hänt och hur du planerar att lösa din situation. Fråga om det går bra att betala in i efterskott och när du i så fall ska göra det eller om du kan upprätta en avbetalningsplan.

Kan kommunen hjälpa mig att betala hyran, så jag inte riskerar att komma efter med betalningen?

Kontakta mottagningen på ekonomiskt bistånd så kan de göra en förhandsbedömning och en individuell bedömning innan du får ett beslut om du kan få hjälp med hyran. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vad händer när hyran betalas för sent?

Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen i månaden, det är förfallodagen. Om du dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen är hyresrätten förlorad. Det innebär att du inte har rätt till din hyresrätt längre och hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid. Hyresvärdar har skyldighet att meddela socialförvaltningen när någon riskerar att bli avhyst från sitt boende.

Vad händer sedan?

Hyresvärden lämnar ärendet till ett inkassoföretag. Du får ett brev, ett inkassokrav, från företaget där det står när hyran ska vara betald. På hyresbeloppet lägger företaget på ett extra inkassokrav. Om du trots inkassokravet inte betalar hyran kontaktar inkassoföretaget Kronofogden. Du får sedan ett brev från Kronofogden, ett betalningsföreläggande, där det står att du har tre veckor på dig att betala hela skulden för att få tillbaka hyresrätten.

Vad händer om jag betalar inom dessa tre veckor?

Du har då återvunnit hyresrätten men har fått en betalningsanmärkning. Utöver det har du fått en ny kostnad till Kronofogden att betala.

Vad händer om jag inte kan betala hyran inom dessa tre veckor?

Då har möjligheten att återfå hyresrätten passerat. Kronofogden beslutar om och meddelar att du ska vräkas/avhysas och när det kommer att ske. Samtidigt skickar Kronofogden information till kommunen om att du kommer att vräkas/avhysas.

Vad kan jag göra för att inte bli vräkt från min bostad?

Om du en gång har blivit vräkt är det oftast mycket svårt att hitta en ny lägenhet. Det är därför viktigt att du själv agerar i ett tidigt skede om dina utgifter blir större än inkomsterna. Ta själv kontakt med din hyresvärd innan det är för sent. Det är möjligt att ni kan hitta en lösning tillsammans.

Vad händer vid och efter vräkningen?

Du ska ha fått meddelande från Kronofogden om tidpunkten för vräkningen/ avhysningen. Om du inte har flyttat frivilligt innan dess kommer Kronofogden till din bostad. De byter lås och tömmer din lägenhet. Dina saker magasineras i tre månader. Kostnaden för magasineringen kommer att läggas på din tidigare skuld. Om du inte hämtar dina saker inom tre månader säljs eller slängs de. Hör efter om du kan hämta en del av det du har magasinerat även om du inte kan hämta allt. Ofta får du betala en avgift.

Vad händer om jag betalar hyran för sent ofta?

Om du ofta är försenad med din hyra har hyresvärden rätt att säga upp ditt hyresavtal Det kan räcka med att du ofta är försenad med din hyra, även om det är med 1-2 dagar.

Jag riskerar att bli vräkt, vilken hjälp kan jag få av kommunen?

Kontakta vuxenenheten för rådgivning. En utredning och individuell bedömning måste göras innan beslut om personen/familjen kan få stöd. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Jag har blivit vräkt, kan kommunen hjälpa mig med en ny bostad?

Socialförvaltningen kan ge råd och tips hur du kan söka ett nytt boende. Socialförvaltningen har inga lägenheter för den som plötsligt blivit bostadslös. Vill du kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vem har rätt till bostad via socialtjänsten?

​Du ska vara helt bostadslös och även ha särskilda svårigheter att på egen hand ordna bostad. Du ska även ha behov av stödinsatser av socialtjänsten.

Kan jag få ett s.k. socialt kontrakt (träningslägenhet) för att det är bostadsbrist?

Nej. Brist på bostäder är inte en tillräcklig anledning för att få bostad via socialtjänsten.

Vad behöver jag göra som bostadssökande?

Även om du saknar fast inkomst eller har skulder behöver du aktivt söka och anmäla ditt intresse för att hitta en ny bostad. Det gäller alla bostäder i alla kommuner.

Jag har barn, kan jag få hjälp snabbare att få en ny bostad?

Kommunen har inga bostäder till den som plötsligt blivit bostadslös. Socialförvaltningen kan ge råd och stöd kring hur du söker ett nytt boende. Om du är helt bostadslös kan du kontakta enheten för ekonomiskt bistånd för mer information.

Jag har ett andrahandskontrakt, som inte kommer förlängas. Vad kan jag få för hjälp?

Socialförvaltningen kan ge råd och tips hur du kan söka ett nytt boende. Socialförvaltningen har inga lägenheter för den som blivit plötsligt bostadslös.

Bosökarskolan

Bosökarskolan är en kurs där du får lära dig att söka bostad på egen hand. Du får information om viktiga kanaler så som personliga nätverk, sociala medier och internetsökningar, men även hur du formulerar ansökningshandlingar, annonser och personliga brev. Via Bosökarskolan får du också tips på vad du bör tänka på inför möte med en hyresvärd.

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du vill ansöka om stöd inom socialtjänstlagen eller LSS.

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Mottagningstelefonens telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Ekonomiskt bistånd

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom ekonomiskt bistånd kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

LSS

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom LSS kan du ringa personen under telefontiden: Måndagar kl. 10-11 samt torsdagar kl. 13-14.

Socialpsykiatri och Missbruk

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom socialpsykiatri har du möjlighet att ta kontakt via socialsekreterarens/handläggarens direktnummer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats