Start / Omsorg och hjälp / Akut hjälp, krishantering / Kvinnojour och mansjour

Kvinnojour och mansjour

En kvinnojour ger stöd till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. De flesta kvinnojourer drivs av ideella organisationer, med hjälp av volontärer. Hos en kvinnojour kan du få stöd och råd samt hjälp i kontakten med till exempel polis, myndigheter, advokat och sjukvården. De kan även hjälpa till med att ordna skyddat boende. En mansjour är en ideell krismottagning för män.

Vid akuta situationer, ring alltid 112. Om du misstänker att ett barn far illa, kontakta socialtjänsten.

För tillfället uppdaterar Kvinnojouren i Vallentuna sin webbsida. Det går bra att kontakta dem via mejl på mejladress info@kvinnojourenvallentuna.se, samt på telefonnummer 08 511 790 33.

Kvinnojouren i Vallentuna

För tillfället uppdaterar Kvinnojouren i Vallentuna sin webbsida. Det går bra att kontakta dem via mejl på mejladress info@kvinnojourenvallentuna.se, samt på telefonnummer 08 511 790 33.

Kvinnojouren i Vallentuna en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden, fristående från socialförvaltning och andra myndigheter. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats