Start / Omsorg och hjälp / Akut hjälp / Kvinnojour och mansjour

Kvinnojour och mansjour

En kvinnojour ger stöd till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. De flesta kvinnojourer drivs av ideella organisationer, med hjälp av volontärer. Hos en kvinnojour kan du få stöd och råd samt hjälp i kontakten med till exempel polis, myndigheter, advokat och sjukvården. De kan även hjälpa till med att ordna skyddat boende. En mansjour är en ideell krismottagning för män.

Vid akuta situationer, ring alltid 112. Om du misstänker att ett barn far illa, kontakta socialtjänsten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats