Start / Omsorg och hjälp / Hjälp i hemmet / Trygg hemgång

Trygg hemgång

Har du legat på sjukhus eller korttidsboende och känner dig osäker på hur det ska gå när du kommer hem igen? Då kan Hemteamet erbjuda dig en trygg hemgång. 

Hemteamet består av undersköterskor som kan hjälpa dig i samband med att du skrivs ut från sjukhus eller korttidsboende. Dina behov och teamets bedömning styr utformningen av hjälp och stöd. Förutom personlig omvårdnad kan Hemteamet hjälpa till med till exempel matinköp och apoteksärenden.

Vill du veta mer?

Kontakta äldreenheten som du når genom kommunens Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00 eller via e-post kommun@vallentuna.se.

Hur ansöker du om hjälpen?

För att ta del av vår service behöver du ett beslut från din biståndshandläggare som du träffar på sjukhuset eller korttidsboendet. De hjälper dig att göra en ansökan.

Vilket stöd kan du få?

När vi träffas går vi tillsammans igenom och planerar för de närmaste dagarna hemma. Vi pratar om vilket stöd du behöver och ger tips och råd som underlättar din vardag. Det viktigaste är att du får göra det du själv klarar av, på ditt eget sätt, i din hemmiljö. Målet är att du ska känna dig trygg i din livssituation.

Uppföljning

När du har varit hemma några dagar gör vi en uppföljning tillsammans med biståndshandläggaren för att, om behov finns, planera fortsatt stöd och hjälp.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Äldreenheten

Du når äldreenheten genom kommunens Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats